imageportofolio

Termeni și Condiții

Despre
Condițiile noastre

Datele cu caracter personal vor fi stocate în conformitate cu Regulamentul European nr. 679/2016 (în continuare “Regulament” sau “Regulamentul”) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) doar atunci când ne acordați dreptul de a le prelucra. Deoarece acordul în vederea utilizării datelor Dumneavoastră în scopurile mai sus menționate poate include și transmiterea acestora către partenerii noștri, datele colectate pot fi redirecționate și către acești terți. Conform cerințelor Regulamentului, Termopane la cheie, în calitate de operator de date cu caracter personal, are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră. Colectarea datelor se face pentru prelucrarea în scopuri asociate produselor și serviciilor oferite de societate, cum ar fi contactarea dumneavoastră (inclusiv prin poștă, e-mail, fax, mesaje text sau telefon) în legătură cu cererea de bunuri sau servicii ale acestuia. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și pot fi comunicate numai următorilor destinatari: dumneavoastră, împuternicitul operatorului, partenerilor contractuali ai operatorului. Drepturile dumneavoastră Regulamentul conferă mai multe drepturi persoanelor cărora li se prelucrează date personale. Astfel, pe lângă drepturile existente în prezent, regăsim și dreptul la portabilitatea datelor sau pe cel de ștergere a datelor. Iată pe scurt care sunt drepturile pe care le aveți: Dreptul de acces înseamnă că aveți dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele. Dreptul la portabilitatea datelor se referă la (i) dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. Dreptul la opoziție vizează dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate. Dreptul la ștergerea datelor înseamnă că aveți dreptul de a solicita să vă ștergem datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; vă retrageți consimțământul și nu există nici un alt temei juridic pentru prelucrare; vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.

Prin accesarea site-ului nostru pot fi procesate, dar fără a se limita la aceasta, următoarele date:

  • Adresa IP a computerului de la care se face accesarea;
  • Data și ora accesării sau solicitării;
  • Denumirea paginii accesate/ fișierului accesat;
  • Browser-ul folosit de către utilizator, inclusiv versiunea browser-ului;
  • Sistemul de operare folosit de către utilizator;
  • În acest context sunt utilizate și cookie-uri.
  • Cookie-urile sunt fișiere-text salvate pe computerul vizitatorului paginii web, permițând astfel recunoașterea unui utilizator anonim.
  • Pe această pagină web sunt folosite cookie-uri pentru a putea realiza un protocol mai exact al accesarilor paginii web.
  • Aveți în orice moment posibilitatea de a dezactiva cookie-urile acestei pagini web.
  • Vă rugăm să aveți în vedere că dezactivarea cookie-urilor restrânge funcționalitatea paginii web.

Conținutul și structura site-ului www.termopanelacheie.ro sunt deținute de Termopane la cheie fiind protejate atât de Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe, Legea nr. 83/2014 privind invențiile de serviciu, Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenție, Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale, cât și de orice alte prevederi legale în vigoare (reglementări privind creațiile industriale, legislația semnelor distinctive etc.). Orice utilizare neautorizată a conținutului acestui site poate încălca legile enumerate anterior, cât și orice alte prevederi legale. Orice drepturi neacordate sunt rezervate astfel cum ele apar în conținutul site-ului. Este interzis a se reproduce, transfera, distribui sau stoca părți ale site-ului sau întregului său conținut, indiferent de modalitatea folosită, fără acordul scris prealabil al deținătorului site-ului www.termopanelacheie.ro. De la această prevedere fiind exceptate distribuirile pe site-urile de socializare, distribuiri efectuate doar în scopuri de promovare.

Toate denumirele comerciale, mărcile comerciale, logo-urile și imaginile afișate pe acest site aparțin societății Termopane la cheie Accesul la acest site nu acordă dreptul de a utiliza conținutul acestuia fără acordul prealabil scris.

Termopane la cheie nu garantează că accesul la site-ul www.termopanelacheie.ro și la conținutul său nu va fi întrerupt sau fără erori. Site-ul și conținutul său este oferit cu titlu informativ și fără nici o garanție, incluzând însă, fără a se limita la disponibilitatea, exactitatea, securitatea și corectitudinea informațiilor. Totodată, site-ul poate conține erori sau alte greșeli, inexactități sau erori tipografice ca urmare a modificărilor de conținut, layout și servicii. Informațiile de pe site pot să nu mai fie de actualitate, în acest caz Termopane la cheie nu își asumă nici un angajament de actualizare. În cazul în care pe site-ul www.termopanelacheie.ro a fost publicat un material ce se află sub rezerva drepturilor de autor sau prin încălcarea legii, vă rugăm să ne informați și îl vom elimina imediat. Informațiile prezentate pe www.termopanelacheie.ro nu constituie un contract și nici o ofertă directă de servicii. Eventualele cereri de ofertă vor fi transmise direct către Termopane la cheie

Termopane la cheie nu își asumă nici o responsabilitate pentru viruși sau pentru orice daune ce pot afecta echipamentul IT (calculator, laptopuri, tablete, telefoane etc.) sau orice alte bunuri ce facilitează accesarea site-ului www.termopanelacheie.ro ca urmare a accesării acestuia.

Termopane la cheie controlează acest site de pe teritoriul României. Astfel, toate informațiile existente pe site-ul www.termopanelacheie.ro sunt considerate a fi furnizate în România, urmând ca utilizatorii acestui site să se supună reglementărilor legale ale statului român.

În situația în care o prevedere a prezentei Notificări legale va deveni sau va fi declarată nulă, inaplicabilă, nu va afecta valabilitatea și aplicabilitatea celorlalte prevederi. Prezenta Notificare Legală prezintă ACORDUL între Dumneavoastră și Termopane la cheie, operatorul site-ului www.termopanelacheie.ro, în ceea ce privește acceptarea termenilor și condițiilor. În situația în care o persoană nu este de acord cu termenii și condițiile prevăzute la pct. 2 – 5 de mai sus, este obligată să întrerupă utilizarea site-ului.